Učilište Lumen – ustanova za obrazovanje odraslih
Učilište Lumen - ustanova za obrazovanje odraslih, sa sjedištem u Zagrebu, I.Loparska 1
OSPOSOBLJAVANJE SIGURNOSNIH SAVJETNIKA ADR I RID


SIGURNOSNI SAVJETNIK

Sukladno točci III. Zakona o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine 79/07) pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari. Odluku o imenovanju i presliku uvjerenja sigurnosnog savjetnika dužni su dostaviti u ovo Ministarstvo najkasnije 15 dana od dana imenovanja. U istom roku dužni su obavijestiti Ministarstvo o eventualnim promjenama. Dužnost savjetnika može obavljati osoba koja je zaposlena u pravnoj ili kod fizičke osobe i ima druge obveze, odnosno osoba koje nije zaposlena u toj pravnoj ili kod te fizičke osobe ako je stručno osposobljena za obavljanje poslova savjetnika.
Pravne i fizičke osobe koje prevoze opasne tvari prema izuzećima određenim odredbama ugovora iz članka 3. Zakona nisu dužne imenovati savjetnika.

Poslovi savjetnika su prvenstveno:
– praćenje propisa u području prijevoza opasnih tvari,
– nadzor nad rukovanjem opasnim tvarima u pravnoj ili fizičkoj osobi u skladu s propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari,
– savjetovanje uprave pravne osobe ili fizičke osobe,
– savjetovanje drugih zaposlenih u pravnoj i kod fizičke osobe,
– nadgledanje i praćenje stručne izobrazbe zaposlenih u pravnoj ili kod fizičke osobe te vođenje evidencije o njihovom osposobljavanju
– provođenje odgovarajućih mjera radi sprečavanja nesreća, odnosno težih kršenja propisa,
– donošenje odgovarajućih mjera u slučaju nesreće,
– sastavljanje godišnjeg izvješća i obavljanje drugih poslova.

Popis sutanova koje obavljaju stručno osposobljavanje sigurnosnih savjetnika objavljen je na stranici: https://mmpi.gov.hr/promet/cestovni-promet-124/prijevoz-opasnih-tvari-u-cestovnom-prometu-adr/propisi-adr/sigurnosni-savjetnik/13778
Osposobljavanje se provodi u Zagrebu na adresi Poljička 12, 10 000 Zagreb i u Rijeci na adresi: Janka Polića Kamova 32. Rijeka 
Početak osposobljavnaja u Zagerbu: 
I termin: 27. veljače 2023. (detaljan plan šaljemo po prijavi
II termin: 08. svibnja 2023. 
II termin: 09. listopada 2023. 
IV termin: 11. prosinac 2023. 
 
Početak osposobljavnaja u Rijeci: 
I termin: 13. ožujak 2023. (detaljan plan šaljemo po prijavi
II termin: 05. lipanj 2023. 
II termin: 27. studeni 2023. 
 
Ukoliko se formira grupa Učilište ima mogućnost osposobljavanje organizirati u izvanrednom terminu.