Učilište Lumen – ustanova za obrazovanje odraslih
Učilište Lumen - ustanova za obrazovanje odraslih, sa sjedištem u Zagrebu, I.Loparska 1
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RUKOVATELJE POSUDAMA STLAČENIH PLINOVA


Poslove i radne zadatke upravljanja i rukovanja energetskim sustavima, postrojenjima, strojevima i uređajima  dozvoljeno je samostalno obavljati radnicima nakon stručnog osposobljavanja i položenog Stručnog ispita

 Rukovatelj posudama stlačenih plinova – samostalno punjenje stacionarnih tlačnih posuda plinovima svih vrsta i skladištenje tih posuda, rukovanje pokretnom tlačnom opremom definiranom propisom koji uređuje pokretnu tlačnu opremu;

Poslove i radne zadatke rukovatelja posudama stlačenih plinova može obavljati:

1. radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program gimnazije, srednje tehničke škole strojarskog, brodarskog, elektrotehničkog, kemijsko-tehnološkog ili rudarsko-geološko-naftnog usmjerenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit)  ili

2. radnik sa srednjom stručnom spremom – (III. stupanj obrazovanja) trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strukovnog područja za strojarstvo, elektrotehniku, kemiju, metalurgiju, rudarstvo, građevinarstvo, promet ili poljoprivredu, s najmanje tri godine radnog iskustva u struci, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit)

 

Učilište Lumen provodi pripremne seminare, osigurava svu stručnu literaturu i sve važne informacije  za polaganje stručnih ispita u poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima sukladno Pravilniku o upravljanju i rukovanju energetskim postrojenjima i uređajima n.n.88/14, kao što su:

 • strojar malog energetskog objekta,
 • strojar parnih turbina,
 • strojar plinskih turbina,
 • strojar hidroturbina,
 • vođa smjene termoelektrane, vođa bloka termoelektrane, vođa smjene hidroelektrane, vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana, voditelj energetskog objekta,
 • voditelj pogona obnovljivih izvora,
 • strojar energetskog objekta,
 • strojar kotlovskog postrojenja
 • strojar kotla,
 • rukovatelj industrijske peći,
 • rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem,
 • strojar kompresorske stanice,
 • strojar crpne stanice, 
 • rukovatelj plinskim uređajima i postrojenjima,
 • rukovatelj klimatizacije,
 • rukovatelj centralnog grijanja,
 • ložač centralnog grijanja,
 • rukovatelj pripreme vode,
 • ložač – rukovatelj kotlom,
 • rukovatelj posudama stlačenih plinova
 • dispečer u elektroenergetskom sustavu
 • uklopničar u elektroenergetskom sustavu,
 • uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji,
 • punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima

Termin početka osposobljavanja u Učilištu Lumen

 25. 01. 2023. u terminima po posebnom rasporedu koji dostavljamo po prijavi.

Predavanja se održavaju svaki dan od 16.00 do 20.00 sati na adresi Učilišta Poljička 12, Zagreb

Predavanje je moguće pratiti i online.