Učilište Lumen – ustanova za obrazovanje odraslih
Učilište Lumen - ustanova za obrazovanje odraslih, sa sjedištem u Zagrebu, I.Loparska 1
Signalist /ica i vezač /ica tereta na dizalicama
SIGNALIST /ICA I VEZAČ /ICA TERETA NA DIZALICI
 
Uvjeti za upis
Polaznici osposobljavanja za poslove signaliste/ice i vozača/ice tereta na dizalicama moraju imati završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova signaliste/ice – vezača/ice tereta na dizalicama.
 
Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa
Uspješnim svladavanjem ovog programa stječu se znanja za stručno obavljanje zadaća signaliste/ice - vozača/ice tereta na dizalicama. Polaznici tijekom osposobljavanja po ovom programu dolaze do određene razine znanja i vještina kojima mogu:
* Razlikovati vrste sredstava za vezanje i prijenos tereta; 
* Opisati funkcije sredstava za vezanje i prijenos tereta;
* Pregledati sredstva za vezanje i prijenos tereta prije rada;
* Pravilno rukovati sredstvima za vezanje i prijenos tereta pri dizanju, premještanju i odlaganju tereta;
* Pravilno vezati teret i signalizirati tijek prijenosa;
* Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja sredstava za vezanje i prijenos tereta te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju;
* Primijeniti mjere zašite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć.
 
Trajanje programa i način izvođenja
Program osposobljavanja traje 60 sati: 42 sata praktične nastave i 18 sati teorijske nastave.
Teorijska nastava realizirat će se kao redovna ili konzultativno-instruktivna nastava u prostorijama Učilišta Lumen ili u prostoru Vaše tvrtke.

 

Pošaljite upit / Prijavite se
Vaše ime*:
Vaše prezime*:
Vaš telefonski broj*:
Vaš e-mail*:
Tvrtka:
OIB tvrtke:
Adresa tvrtke:
Poštanski broj:
Grad:
Naziv izobrazbe/ispit koji želite pohađati:
Željeni termin izobrazbe:
Napomena:
NAŠA LOKACIJA