Učilište Lumen – ustanova za obrazovanje odraslih
Učilište Lumen - ustanova za obrazovanje odraslih, sa sjedištem u Zagrebu, I.Loparska 1
Poslovi postavljanja i rastavljanja cijevne skele
POSLOVI POSTAVLJANJA I RASTAVLJANJA CIJEVNE SKELE
 
Uvjeti za upis
Polaznici osposobljavanja za poslove postavljanja i rastavljanja cijevne skele može upisati osoba koja ima završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na skeli.
 
Kompetencije polaznika po završetku programa
Uspješnim svladavanjem ovog programa stječu se znanja za stručno obavljanje poslova postavljanja i rastavljanja cijevne skele. Polaznici tijekom osposobljavanja po ovom programu dolaze do određene razine znanja i vještina kojima mogu:
* Razlikovati vrste cijevnih skela, glavne dijelove, njihovu namjenu i alate za montažu;
* Pripremiti dijelove cijevne skele za postavljanje;
* Pripremiti površinu na koju će se postaviti skela;
* Postaviti cijevnu skelu prema pravilima struke;
* Osigurati skelu sidrenjem za objekt ili na drugi način;
* Rastaviti cijevnu skelu na siguran i ispravan način;
* Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja elemenata skele te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju;
* Primijeniti mjere zašite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć.
 
Trajanje programa i način izvođenja
Program osposobljavanja traje 123 sati: 100 sati praktične nastave i 23 sata teorijske nastave.
Teorijska nastava realizirat će se kao redovna ili konzultativno-instruktivna nastava u prostorijama Učilišta Lumen ili u prostoru Vaše tvrtke.
 

 

Pošaljite upit / Prijavite se
Vaše ime*:
Vaše prezime*:
Vaš telefonski broj*:
Vaš e-mail*:
Tvrtka:
OIB tvrtke:
Adresa tvrtke:
Poštanski broj:
Grad:
Naziv izobrazbe/ispit koji želite pohađati:
Željeni termin izobrazbe:
Napomena:
NAŠA LOKACIJA