Učilište Lumen – ustanova za obrazovanje odraslih
Učilište Lumen - ustanova za obrazovanje odraslih, sa sjedištem u Zagrebu, I.Loparska 1
Jednostavni poslovi u zanimanju zidar /ica
JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJ ZIDAR /ICA
 
Uvjeti za upis
Polaznici osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju zidar/ica moraju imati završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje zidarskih poslova.
 
Kompetencije polaznika po završetku programa
Uspješnim svladavanjem ovog programa stječu se znanja za stručno obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju zidar/ica. Polaznici tijekom osposobljavanja po ovom programu dolaze do određene razine znanja i vještina kojima mogu:
* Razlikovati vrste i svojstva materijala za zidarske radove;
* Koristiti strojeve, alate i pribor za jednostavne zidarske poslove;
* Provesti pripremne radove na gradilištu prema uputi voditelja gradilišta;
* Ozidati ravne i pregradne zidove, ožbukati zidove te pomagati i sudjelovati kod ugradnje gotovih građevinskih elemenata prema uputi voditelja  zidarskih poslova;
* Sudjelovati u ostalim zidarskim poslovima na gradilištu;
* Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja alata i strojeva koje koristi;
* Sortirati i odlagati građevinski otpad pri radu prema pravilima struke i na ekološko prihvatljiv način;
* Postupati u skladu s propisima o zaštiti na radu.
 
Trajanje programa i način izvođenja
Program osposobljavanja traje 165 sati: 130 sati praktične nastave i 35 sati teorijske nastave.
Teorijska nastava realizirat će se kao redovna ili konzultativno-instruktivna nastava u prostorijama Učilišta Lumen ili u prostoru Vaše tvrtke

 

Pošaljite upit / Prijavite se
Vaše ime*:
Vaše prezime*:
Vaš telefonski broj*:
Vaš e-mail*:
Tvrtka:
OIB tvrtke:
Adresa tvrtke:
Poštanski broj:
Grad:
Naziv izobrazbe/ispit koji želite pohađati:
Željeni termin izobrazbe:
Napomena:
NAŠA LOKACIJA