Učilište Lumen – ustanova za obrazovanje odraslih
Učilište Lumen - ustanova za obrazovanje odraslih, sa sjedištem u Zagrebu, I.Loparska 1
Jednostavni poslovi u zanimanju tesar /ica
JEDNOSTAVNI POSLOVI U ZANIMANJU TESAR /ICA
 
Uvjeti za upis
Polaznici osposobljavanja za jednostavne poslove tesara/ice moraju imati završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za za obavljanje tesarskih poslova.
 
Kompetencije polaznika po završetku programa
Uspješnim svladavanjem ovog programa stječu se znanja za stručno obavljanje jednostavnih poslova tesara/ice. Polaznici tijekom osposobljavanja po ovom programu dolaze do određene razine znanja i vještina kojima mogu:
* Razlikovati vrste i svojstva materijala kod tesarskih radova;
* Koristiti strojeve, alate i pribor za tesarske poslove;
* Izraditi tesarski vez prema pravilima struke;
* Izvoditi jednostavne tesarske radove i oblikovati drvenu građu;
* Izraditi i postaviti  jednostavne tesarske elemente i sudjelovati u izradi složenijih tesarskih konstrukcija s oplatom uz nadzor majstora tesara;
* Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja alata i strojeva koje koristi;
* Propisno sortirati i odlagati građevinske otpatke tijekom rada;
* Postupati u skladu s propisima  o zaštiti na radu.
 
Trajanje programa i način izvođenja
Program osposobljavanja traje 165 sati: 130 sati praktične nastave i 35 sati teorijske nastave.
Teorijska nastava realizirat će se kao redovna ili konzultativno-instruktivna nastava u prostorijama Učilišta Lumen ili u prostoru Vaše tvrtke.

 

Pošaljite upit / Prijavite se
Vaše ime*:
Vaše prezime*:
Vaš telefonski broj*:
Vaš e-mail*:
Tvrtka:
OIB tvrtke:
Adresa tvrtke:
Poštanski broj:
Grad:
Naziv izobrazbe/ispit koji želite pohađati:
Željeni termin izobrazbe:
Napomena:
NAŠA LOKACIJA